?Viktig information?

Under våren 2020 har man bara kunnat köpa majblommor digitalt. Detta för att undvika smittspridning. Planen har varit att barnen istället skulle sälja fysiska majblommor efter sommaren. Det är därför med tungt hjärta vi idag meddelar att det inte blir så. Den stora osäkerheten kring pandemin sätter stopp. Vi kan inte chansa på att Folkhälsomyndigheten lättar på sina rekommendationer till i höst och vi måste ta vårt ansvar för barn, volontärer och allmänhet.

Det har varit fantastiskt att se engagemanget i samband med den digitala insamlingen som pågått sen den 23 april. Trots det kan den inte på långa vägar jämföras med barnens försäljning. När Majblommans insamling minskar finns det mindre pengar att dela ut i ekonomiskt stöd till barn och mindre resurser för att påverka beslut och stärka barns rättigheter. Vi kommer därför att förlänga den digitala insamlingen till den sista maj 2020 och hoppas att du är med oss hela vägen! ❤️

Mer Riks information här >>
Och pressrelease här >>