Bidrag

För att få bidrag från Majblomman

För att få bidrag från Majblomman måste den som ansöker bidrag vara barn upp till 18 år, samt vara stadigvarande bosatt i Linköpings kommun.

Stödet kan gå till exempel fritidsaktiviteter, glasögon, en cykel eller något annat som är viktigt för barnet.

Ansökningsblankett kan laddas ner från denna sida och skall fyllas i efter bästa förmåga. Intyg från skolsköterska eller motsvarande,  måste bifogas med ansökan. Ansökningar som kommer in senare än 1 maj eller saknar intyg kommer inte att behandlas.

Ansökan skickas sedan in till lokalföreningen via post till:

Majblommans lokalförening i Linköping
Box 551
581 07 Linköping

eller inskannade uppgifter via Epost ansokan@majblommanilinkoping.se

Inkomna ansökningar bereds under tystnadsplikt i lokalföreningens bidragsgrupp.

Alla inkomna ansökningar besvaras och godkända ansökningar utbetalas vid minst två tillfällen per kalenderår, se blanketten för övrig information.

Länk till: Allmän bidragsblankett Linköping

OBS! sista ansökningsdatum är den 1 maj och den 25 november.