?Viktig information?

Under våren 2020 har man bara kunnat köpa majblommor digitalt. Detta för att undvika smittspridning. Planen har varit att barnen istället skulle sälja fysiska majblommor efter sommaren. Det är därför med tungt hjärta vi idag meddelar att det inte blir så. Den stora osäkerheten kring pandemin sätter stopp. Vi kan inte chansa på att Folkhälsomyndigheten lättar på sina rekommendationer till i höst och vi måste ta vårt ansvar för barn, volontärer och allmänhet.

Det har varit fantastiskt att se engagemanget i samband med den digitala insamlingen som pågått sen den 23 april. Trots det kan den inte på långa vägar jämföras med barnens försäljning. När Majblommans insamling minskar finns det mindre pengar att dela ut i ekonomiskt stöd till barn och mindre resurser för att påverka beslut och stärka barns rättigheter. Vi kommer därför att förlänga den digitala insamlingen till den sista maj 2020 och hoppas att du är med oss hela vägen! ❤️

Mer Riks information här >>
Och pressrelease här >>

Majblomman blir av!

Hej!
Varje vår sedan 1907 har barn över hela Sverige sålt majblommor. I år flyttas försäljning till hösten för att minska risken för spridning av coronaviruset. Men Majblommans arbete för att motverka barnfattigdomen i Sverige tar inte paus! I vår kan klasser och andra grupper genomföra en helt digital insamling. Insamlade medel delas ut till barn som växer upp i ekonomisk utsatthet, och används för att stärka barns möjligheter och rättigheter.

Den digitala insamlingen inleds den 23 april och pågår till den 13 maj. Insamlingen är ett sätt att göra något kul och meningsfullt tillsammans och dessutom få ett bidrag till klassen eller gruppen.

Insamlingen sker helt digitalt och är lika genomförbar oavsett om undervisning bedrivs i skolan eller på distans. Klassens eller gruppens digitala insamling går att dela i sociala medier och i andra kanaler på internet. Alla som vill kan bidra till insamlingen via Swish.

Insamlingen sker på gruppnivå och passar för barn på mellanstadiet såväl som på högstadiet. Gruppen får behålla 20% av det som samlas in. Allt du behöver göra som kontaktperson är att skapa en insamling för klassen eller gruppen och ge barn samt föräldrar en länk till insamlingen som de kan sprida vidare.

majblomman.se kommer anpassat undervisningsmaterial och lektionsplanering finnas tillgängligt i samband med insamlingen. Under vecka 15 skickar vi en länk dit ni kan skapa en insamling. (Insamlingen skapas på den sida där gruppkoderna skapades i samband med 2019 års insamling. Har du ett konto sedan tidigare behöver du inte skapa ett nytt.)

Vi hoppas att ni vill vara med!
Varma hälsningar, Robert Svensson, ordförande i majblommans lokalförening i Linköping info@majblommanilinkoping.se

Årets blomma 2020

Majblomman är brandgul och rosa

Majblomman 2020 är brandgul och rosa med ett stänk av gult i mitten, efter ett förslag från 12-åriga Elin Eisele från Alingsås. Hennes förslag har röstats fram i konkurrens med över 30.000 andra. Utöver att Elin tycker att färgerna är fina så valde hon dem av ett särskilt skäl:

– Färgerna sticker ut, och man behöver sticka ut för att få fram att barnen har rättigheter. Det känns jätteroligt att kunna vara med och hjälpa Majblomman, säger Elin.

Majblommans affisch 2020

Sedan 1912 har Majblomman bjudit in olika konstnärer för att ta fram en tavla för att sprida som affisch.

14-åriga Joel är Majblommans konstnär 2020

– Jag blir inspirerad av alla färger i naturen men min tavla är en fantasi där det är vår, sommar och höst samtidigt. Alla blommor på marken står för att Majblomman ger barn möjligheter, säger Joel. 

Har du någon kommentar till det speciella ljuset i tavlan?
– Ja, det visar att ljuset finns bakom det mörka.

Hur känns det att vara majblommans konstnär 2020?
 Det känns väldigt bra, så klart. Jag känner mig stolt över att få vara med och jobba mot barnfattigdom. Jag blev väldigt överraskad när jag fick frågan. 

Majblommans konstnär 2020 Joel Peries

Majblommans insamling på två minuter

Här är några anledningar att delta i insamlingen:

  1. Pengarna som samlas in delas ut som ekonomiskt stöd till barn i närområdet.
  2. Det är gratis och frivilligt att vara med.
  3. Osålda blommor lämnas tillbaka utan kostnad.
  4. Barnen som är med i får behålla 10 % av sin egna insamling.
  5. Gruppen/klassen får behålla ytterligare 10 %.
  6. Det är enkelt och tar inte mycket tid, eftersom Majblomman sköter stora delar av det praktiska arbetet med insamlingen.
  7. Man kan koppla Majblomman till undervisningen genom färdiga lektionsplaner och därmed uppfylla flera av läroplanens mål!
  8. Alla barn som deltar kan vara med i insamlingstävlingen och ha chans att bland annat få åka till Stockholms slott och träffa drottningen.