Nytt studiematerial

Pressmeddelande 23 februari 2015

Majblommans Riksförbund – 2015-02-24 09:15 CET

Ladda ner Majblommans nya, trevliga studiematerial!
För nionde året i rad ger vi ut vårt uppskattade, gedigna studiematerial. I år tar vi avstamp i den animerade filmen ”Dimitras resa”, som på ett avdramatiserande sätt berättar hur det kan vara när familjen inte har råd med semester. Flickan Dimitras pappa söker majblommepengar, och till slut Dimitra kan hälsa på sin farfar. Den enkla berättelsen har en mysig ton och en finurlig liten knorr på slutet.
I Sverige finns det många barn som lever i familjer med skral ekonomi. Samtidigt är det bara en tredjedel av våra kommuner som erbjuder gratisaktiviter för barnen sommartid. Dessutom drar många kommuner ner på barnomsorgen under samma period. Detta missgynnar barn i resurssvaga familjer. Majblomman arbetar för att medvetandegöra både vuxna och barn om problemet, och för att skapa förändring.
Studiematerialet riktar sig till mellanstadiebarn, och kan med hjälp av en tydlig lärarhandledning användas brett i undervisningen. Eleverna kan diskutera så väl ekonomisk utsatthet som samhällsproblem som alla barns rätt till lek och vila enligt FN:s barnkonvention. Att bryta tabun kring ekonomisk utsatthet är viktigt för att kunna förstå elever som kan vara drabbade, och lägga upp verksamheten så att den inkluderar alla. En bärande del är att barn får tillfälle att diskutera ämnet, och utveckla sin empati.
– Med det här materialet hjälper vi till med att nå fram till barnen, låta dem prata om sommarlovsaktiviteter och minska skamkänslorna kring ekonomisk utsatthet. Skolor som tar den här chansen gör skillnad, säger Lena Holm – Majblommans generalsekreterare.
Majblommans nya studiematerial laddas enkelt ner på www.majblomman.se. Det går också att beställa via epost: info@majblomman.se.

Dimitras resa – Majblommans pedagogiska film om hur det kan vara för barn när familjen har ont om pengar på sommarlovet.