Välkommen!

Linköpings lokala förenings egna webbsida

Vi startade vår verksamhet redan 1908 och har sedan dessa jobbat ideellt med att samla in pengar för att hjälpa behövande barn i Linköpings kommun.

Varje år engagerar sig cirka 250 skolbarn och scouter i Linköping,  i åldrarna 10-12 år, av försäljningen av årets majblommor.

Nära 80% av alla insamlade pengar går direkt till barnen, framförallt genom att lokalföreningen delar ut bidrag till de barn som ansökt bidrag två gånger per år.

Var går då alla pengar till? 

Du som köper en majblomma kan stolt bära den som ett gåvokvitto på att du hjälper behövande barn i din kommun. Majoriteten av pengarna går tillbaka till barnen, till exempel ekonomiska bidrag, som kan täcka kostnader för bland annat kläder/skor för fritidsaktiviteter, etc.

Tack alla Ni som hjälpte till 2019!